Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2024/2025 stanovuje školský zákon a vyhláška č. 422/2023 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Další informace a tiskopisy najdete na  https://www.prihlaskynastredni.cz/

Podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení:

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně tři přihlášky. 

Na přihlášce musí uchazeč závazně zvolit pořadí škol podle priority.

Přihlášky můžete podat v termínu od 1. února 2024 do 20. února 2024.

1. Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – eGovermentu, Bankovní a jiné).

2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z on-line systému.

3. Papírovou přihláškou s přílohami.

 

Počty přijímaných uchazečů v 1. kole a kritéria pro přijetí pro jednotlivé obory:

!!!!! Jako Doklad o splnění povinné školní docházky stačí vložit  do systému DIPSY výpis z vysvědčení z posledního ročníku !!!!

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik)

Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Počet přijímaných žáků: 30
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa) a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • V případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí nižší součet známek z obou uvedených pololetí 1) z pracovních činností, 2) z fyziky,  3) z matematiky, pokud bude i nadále rovnost bodů, rozhodne los
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

 

36-67-H/01 Zedník

Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Počet přijímaných žáků: 12
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa) a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • V případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí  nižší součet známek z obou uvedených pololetí 1) z pracovních činností, 2) z fyziky,  3) z matematiky, pokud bude i nadále rovnost bodů, rozhodne los
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

 

41-51-H/01 Zemědělec-farmář

Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Počet přijímaných žáků: 20
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa) a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • V případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí  nižší součet známek z obou uvedených pololetí 1) z pracovních činností, 2) z přírodopisu,  3) z matematiky, pokud bude i nadále rovnost bodů, rozhodne los
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Počet přijímaných žáků: 30
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa) a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • V případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí l nižší součet známek z obou uvedených pololetí 1) z pracovních činností, 2) z fyziky,  3) z matematiky, pokud bude i nadále rovnost bodů, rozhodne los
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

 

65-51-H/01 Kuchař-číšník

Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Počet přijímaných žáků: 30
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa) a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • V případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí  nižší součet známek z obou uvedených pololetí 1) z pracovních činností, 2) z anglického jazyka,  3) z matematiky, pokud bude i nadále rovnost bodů, rozhodne los
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

 

29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrářská výroba)

Obor je vhodný především:

 • pro žáky s problémovým prospěchem v základní škole
 • pro žáky s neukončeným základním vzdělání (vycházející ze 7. nebo 8. ročníku)
 • pro žáky, kteří již neuspěli v oborech vzdělání "H"
 • pro žáky, kteří se vzdělávají v režimu speciálního vzdělávání

Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Počet přijímaných žáků: 16
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa) a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • V případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí  nižší součet známek 1) z pracovních činností, 2) z matematiky za uvedená pololetí, pokud bude i nadále rovnost bodů, rozhodne los
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

 

41-55-E/01 Opravářské práce

Obor je vhodný především:

 • pro žáky s problémovým prospěchem v základní škole
 • pro žáky s neukončeným základním vzděláním (vycházející ze 7. nebo 8. ročníku)
 • pro žáky, kteří již neuspěli v oborech vzdělání "H"
 • pro žáky, kteří se vzdělávají v režimu speciálního vzdělávání

Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Počet přijímaných žáků: 16
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa) a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • V případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí nižší součet známek 1) z pracovních činností, 2) z matematiky za uvedená pololetí, pokud bude i nadále rovnost bodů, rozhodne los
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

 

Oznámení výsledků přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 15. května 2024 na webových stránkách školy a úřední desce školy v Jemnické ulici a na webu centrálního systému Cermatu.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu a o další přijetí se může ucházet ve 2. kole.

2. kolo přijímacího řízení

Přihlášky můžete podat v termínu od 19. května 2024 do 24. května 2024.

Počty přijímaných budou zveřejněny.

Procedura a kritéria jsou stejná jako v kole prvním. 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 21. června 2024 na webových stránkách školy a úřední desce školy v Jemnické ulici a na webu centrálního systému Cermatu.

 

3. a další kola přijímacího řízení

Pouze na papírové přihlášce s přílohami.

Platí stejná kritéria jako v 1. a 2. kole.

Termín bude zveřejněn na webových stránkách školy.