Modernizace vybavení školy

Projekt Nové strojní a mechanizační vybavení pro odborný výcvik a počítačové vybavení pro jazykové a přírodovědné vzdělávání CZ.06.2.67./0.0/0.0/16_049/0001958

V rámci projektu již byl zakoupen osobní automobil pro výuku autoškoly, rotační žací stroj, čelní nakladač, rozmetadlo stakových hnojiv, radličkový podmítač a vály Cambridge. Toto nové vybavení bude sloužit žákům v rámci odborného výcviku.