Ochrana rostlin

ochrana-rostlin.jpg

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice je organizace pověřená Ministerstvem zemědělství ke konání odborných kurzů pro získání a pro prodloužení platnosti osvědčení "Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin". 

Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin upravuje § 86, 86a a 86b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění zákona 299/2017 Sb.  a vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, v platném znění.

Touto odbornou způsobilostí musí disponovat všechny osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky na ochranu rostlin. 

Informace lze získat také na webových stránkách ÚKZÚZ, Rostlinolékařském portále apod. 

 


POZOR !!! Informace pro přihlášené na kurzy odborné způsobilosti na vyhlášené termíny do Sedlejova a Hříšice. 

Dobrý den,
sděluji ván touto cestou, že kurzy pro prodloužení platnosti osvědčení a pro získání nových osvědčení v oblasti ochrany rostlin, plánované do Hříšice a Sedlejova se odkládají zatím na neurčito. Až se situace zlepší a budeme znát nějaký možný termín, dáme včas zprávu. Vše také bude zveřejněno na stránkách školy www.souz-dacice.cz 
 

Nemusíte mít strach, že by vám osvědčení propadlo. Na školení jste registrováni na základě zaslaných přihlášek a ÚKZÚZ dalo podmínku, že školení má proběhnout nejpozději do konce kalendářníhop roku 2021. Také na ty, kteří jsou přihlášení na základní kurzy pro získání osvědčení se do této doby pohlíží jako na osoby způsobilé. 

 

TERMÍNY REALIZACE PŘEDBĚŽNĚ PLÁNUJEME PŘEDEVŠÍM NA LISTOPAD 2021

 

Vy, kterým propadá osvědčení II. nebo III. stupně, ještě musíte poslat na ÚKZÚZ žádost o prodloužení platnosti osvědčení. Tuto žádost je potřeba podepsat, naskenovat a poslat před koncem platnosti původního osvědčení emailem, nebo např. Českou poštou na příslušné pracoviště ÚKZÚZ. Zde uvádím některé emailové adresy: okres Pelhřimov - zuzana.vitkova@ukzuz.cz ; okres Jihlava - jaromir.strasil@ukzuz.cz ; okres Jindřichův Hradec - ludmila.benkova@ukzuz.cz , v případě jiných okresů dle kontaktních emailů uvedených na webových stránkách ÚKZÚZ. Pokud ji zašlete na jiný okres, tak si ji pracovníci ÚKZÚZ předají. Každá žádost musí být emailem odeslána samostatně. Nelze např. v rámci podniku odeslat jedním emailem více žádostí. 

Kdo žádá o nové osvědčení II. nebo III. stupně musí také zaslat na ÚKZÚZ žádost o vydání nového osvědčení II. nebo III. stupně. Zkouška se bude ovšem konat až po absolvování základního odborného kurzu.
 
zde si můžete stáhnout žádost o prodloužení platnosti osvědčení nebo o vydání nového osvědčení II. nebo III. stupně: /admin/upload/files/ostatni/Zadost_formular_2020.docx
 
V případě dotazů jsem k dispozici na tel. 737 283 724 nebo na emailu: jiri.dolezal@souz-dacice.cz 

Plánovaná (čekající) školení odborné způsobilosti v oblasti ochrany rostlin:

Hříšice: 9. a 10. listopadu 2020

Sedlejov: 18. a 19. ledna 2021 

Hříšice: 25. a 26. ledna 2021


Další termín k registraci!

Hříšice: 4. a 5. března 2021

pozvánka na školení pro získání osvědčení I. nebo II. stupně

přihláška na  školení pro získání osvědčení I. nebo II. stupně

pozvánka na školení pro prodloužení platnosti osvědčení I. nebo II. stupně

přihláška na  školení pro prodloužení platnosti osvědčení I., II. nebo III. stupně

 

 

O změně termínu budete informováni na těchto stránkách a emailem.


 

Přeji vše dobré, hlavně trpělivost a dobré zdraví. 

 

Další informace rád poskytne Jiří Doležal na tel. 737 283 724 ; email:  jiri.dolezal@souz-dacice.cz