Ubytování

Žáci mají možnost využít k ubytování náš domov mládeže, který je umístěn  v budově na náměstí Republiky.

Kontakty:

SOU zemědělské a služeb Dačice
Domov mládeže
náměstí Republiky 86/V.
380 01  Dačice

vedoucí vychovatelka: Anna Štěbetáková
vychovatelé: Jan Štěbeták, Martina Vránová, Ludmila Karásková
telefony: 384 420 451 (přes den telefon sekretářky), 774 100 521
e-mail: vychovatele@souz-dacice.cz

Přihlášky k ubytování na Domov mládeže (DM) je nutné podat nejpozději do 21.6.2024. Vyplněná přihláška musí být s originálním podpisem zákonného zástupce nezletilého žáka/žákyně, nebo originálním podpisem plnoletého žáka. Přihlášku lze podat osobně, datovou schránkou, elektronicky s elektron. podpisem zákonného zástupce, nebo doporučeně poštou.

přihláška do domova mládeže ke stažení

arrow_forwardDalší stránky v nabídce žák