Pedagogický sbor

Aktuální personální složení pedagogického sboru našeho učiliště.

jméno telefon mobil e-mail

Ředitel školy

Mgr. Radek HILLAY 384420453 607843092 reditel@souz-dacice.cz

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování

Mgr. Renata MUTLOVÁ 384420452 774100518 skola@souz-dacice.cz,

Zástupce ředitele pro odborný výcvik

Mgr. Jiří DOLEŽAL 384420451 737283724 zrpv@souz-dacice.cz

Výchovný poradce

Ing. Veronika Ošmerová 384420452   veronika.osmerova@souz-dacice.cz

Učitelé teoretického vyučování  tel: 384420452

Ing. Věra ČECHOVÁ     vera.cechova@souz-dacice.cz
Ing. Josef DOLEŽAL     josef.dolezal@souz-dacice.cz
Ing. Josef FIC     josef.fic@souz-dacice.cz
Jana KALVASOVÁ     jana.kalvasova@souz-dacice.cz
Mgr. Jana KRÁLOVÁ     jana.kralova@souz-dacice.cz
Mgr. Luboš KULÍK     lubos.kulik@souz-dacice.cz
Ing. František NOVÁK     frantisek.novak@souz-dacice.cz
Ing. Veronika OŠMEROVÁ     veronika.osmerova@souz-dacice.cz
Ing. Kateřina PROKOPIOVÁ     katerina.prokopiova@souz-dacice.cz
Ing. Kateřina SPRATKOVÁ     katerina.spratkova@souz-dacice.cz
Mgr. Andrea STEHLÍKOVÁ     andrea.stehlikova@souz-dacice.cz
Bc. Antonín ŠÁLEK     antonin.salek@souz-dacice.cz
Ing. Hana ŠIMÁNKOVÁ     hana.simankova@souz-dacice.cz
Mgr. Eva VEJVODOVÁ     eva.vejvodova@souz-dacice.cz
       

Učitelé odborného výcviku tel: 384420451

Bc. Václav VYHNÁLEK   774100519 vaclav.vyhnalek@souz-dacice.cz
Mgr. Romana TOČÍKOVÁ   774100520 romana.tocikova@souz-dacice.cz
Jan AUGSTEN     jan.augsten@souz-dacice.cz
Jiří BAUER     jiri.bauer@souz-dacice.cz
Jaroslav FOJT     jaroslav.fojt@souz-dacice.cz
Jan JAKUBEC     jan.jakubec@souz-dacice.cz
Lukáš JILEČEK     lukas.jilecek@souz-dacice.cz
Jaroslav KALVODA     jaroslav.kalvoda@souz-dacice.cz
Soňa KARÁSKOVÁ     sona.karaskova@souz-dacice.cz
Edita KARKOŠKOVÁ     edita.karkoskova@souz-dacice.cz
Ing. Jiří KOLAŘÍK     jiri.kolarik@souz-dacice.cz
Mgr. Hana KOLUMBERSKÁ     hana.kolumberska@souz-dacice.cz
Milena KOŠŤÁLOVÁ     milena.kostalova@souz-dacice.cz
Dušan LOVĚTÍNSKÝ     dusan.lovetinsky@souz-dacice.cz
Radmila MALÁ     radmila.mala@souz-dacice.cz
Bc. Pavel MATĚJKA     pavel.matejka@souz-dacice.cz
PaedDr. Ladislav MÁTL     ladislav.matl@souz-dacice.cz
Miroslav NOVÁK     miroslav.novak@souz-dacice.cz
Vojtěch PELIKÁN     vojtech.pelikan@souz-dacice.cz
Bc. Miloslav PUKL     miloslav.pukl@souz-dacice.cz
Richard ŠPIČKA     richard.spicka@souz-dacice.cz
Pavel URBANEC     pavel.urbanec@souz-dacice.cz
Tomáš VALD     tomas.vald@souz-dacice.cz
Pavla VRCHOTOVÁ     pavla.vrchtova@souz-dacice.cz

 

 

 

 

 

arrow_forwardDalší stránky v nabídce rodič