Aktuality

ochrana-rostlin.jpg

Ochrana rostlin

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice je organizace pověřená Ministerstvem zemědělství ke konání odborných kurzů pro získání a pro prodloužení platnosti osvědčení "Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin". 

detaily...

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená, Uchazeč má právo se vzdát práva na přijetí ke vzdělávání podáním řediteli školy do 26. 6. 2024. Mgr. Radek Hillay ředitel školy                             ...

detaily...

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 - 2. kolo

INFORMACE K 2. KOLU PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2024/2025 stanovuje školský zákon a vyhláška č. 422/2023 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Další informace a tiskopisy najdete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore...

detaily...

Doškolení svářečů: 28.3. 2024

Při Středním odborném učilišti zemědělském a služeb Dačice pracuje svářečská škola schválená dle TP A 121 České svářečské společnosti ANB, která mimo jiné provádí došklování a přezkušování zaškolených pracovníků a svářečů dle příslušných norem.

detaily...

Volný den - ředitelské volno

Ředitel školy v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje volný den - ředitelské volno pro všechny žáky školy dne 29. 9. 2023.

detaily...
budova-nam-rep.jpg

Stanovení náhradních a opravných termínů závěrečné zkoušky

V souladu s § 5 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a ukončování v konzervatoři absolutoriem, stanovuje komise pro závěrečné zkoušky a ředitel  níže uvedené termíny náhradních a opravných zkoušek.

detaily...

Samostatná odborná práce

Pokyn ředitele pro zpracování Samostatné odborné práce (SOP) v rámci jednotného zadání závěrečných zkoušek pro školní rok 2022/2023

detaily...

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. 12. 2022 a končí 2.1.2023. Školní docházka začíná v úterý 3.1.2023 a to lichým týdnem.

detaily...

Informace k dotačnímu programu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I

Informace k dotačnímu programu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I

detaily...

Workshop "Zdobení perníků"

Dne 14. 2. 2022 proběhl v našem učilišti  workshop "Zdobení perníků". Workshop proběhl ve spolupráci s Hospodářskou komorou Jindřichův Hradec pod vedením zkušené lektorky Milady Petrů.  

detaily...

Baristický kurz 2022

Ve dnech 1. a 2. 2. 2022 proběhl v naší škole „Baristický kurz“.  Kurz vedl pan Jakub Točoň.  Zúčastnilo se celkem 15 žáků. Žáci se učili ovládat techniku přípravy špičkového espressa, cappuccina, latte macchiata. Seznámili se s přípravou kávy pomocí french pressu, vacuum potu, aeropressu. Získali mnoho informací o přípravě kávy a hlavně...

detaily...

Informační systém Bakaláři

Přístup rodičů a zákonných zástupců 1. ročníků k informačnímu systému BAKALÁŘI

detaily...

Den otevřených dveří

Zajemci o individuální prohlídku se mohou nahlásit na čísle 737 283 724 nebo na čísle 607 843 092.

detaily...

Výzva k zapojení do pomoci zajištění zemědělské výroby

Výzva Zemědělského svazu ČR k zapojení do pomoci zajištění zemědělské výroby 

detaily...

ENERSOL 2019 - znovu na mezinárodním finále

Enersol 2019 zná své nejlepší projekty. Kategorii Enersol a inovace ovládli Martin Požár a Petr Vondrák, kteří pod vedením učitele odborného výcviku PaedDr. Ladislava Mátla navrhli a sestavili školní solární dobíjecí stanici mobilních telefonů. 

detaily...

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny letos připadnou na pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018.

detaily...

Gastroštafeta 2018

VÝBORNÝ VÝSLEDEK v GASTROŠTAFETĚ 2018 Dne 16. 5. 2018 jsme se zúčastnili soutěže Gastroštafeta ve Velkém Meziříčí. V letošním školním roce se soutěže zúčastnila dvě soutěžní družstva. Žákyně třetího ročníku učebního oboru kuchař – číšník Pavla Razimová a Kateřina Vázlerová, soutěžily již třetím rokem. Děvčata se umístila na stupni nejvyšším. Pro...

detaily...

Modernizace vybavení školy

Projekt Nové strojní a mechanizační vybavení pro odborný výcvik a počítačové vybavení pro jazykové a přírodovědné vzdělávání CZ.06.2.67./0.0/0.0/16_049/0001958

detaily...

Propagace technického vzdělávání

Jihočeský kraj podporuje technické vzdělávání

detaily...

Dovybavení elektrotechnického kroužku

Již druhým rokem pracuje při DM elektrotechnický kroužek, který je organizován na podnět žáků školy.

detaily...

Jihočeský kraj podpořil opravu zázemí tělocvičny

Jihočeský kraj podpořil opravu sociálního zařízení tělocvičny SOUZaS.

detaily...

Raut 25 let Stagra Studená

Dne 15.6.2017 vypomáhalo naše učiliště při oslavách 25 let založení zemědělské společnosti Stagra Studená. 

detaily...

Gastroštafeta 2017

Gastroštafeta 2017 Dne 10. 5. 2017 se žákyně druhého ročníku učebního oboru Kuchař – číšník Pavla Razimová a Kateřina Vázlerová zúčastnily tradiční soutěže Gastroštafeta ve Velkém Meziříčí. Soutěž prověří zručnost, rychlost, přesnost a odbornost účastníků. Umístily se na krásném druhém místě. 

detaily...

Jízda zručnosti - postup do národního finále

Skvělé výsledky při "Jízdě zručnosti s traktorem a vlekem" v Blatné.

detaily...

Opět mezi nejlepšími

Národní soutěž OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 2017

detaily...

Kurz vyřezávání

Ve dnech 9. a 10. 1. 2017 proběhl v naší škole „Kurz vyřezávání ozdob ze zeleniny a ovoce“. Kurz vedl pan Luděk Procházka, který je legendou v tomto oboru, nejen v rámci naší republiky. Je vítězem mnoha soutěží u nás i v zahraničí. Zúčastnilo se celkem 8 žáků.

detaily...

Gastrofest 2016

Naši žáci na Gastrofestu 2016

detaily...

Kuchařská soutěž

Kuchařská soutěž

detaily...
kuchyn1.jpg

Modernizace cvičné kuchyně

Díky Nadaci ČEZ modernizujeme cvičnou kuchyni pro naše žáky.

detaily...
junior-jogging.jpg

Junior Jogging 2016 Třebíč

Dne 16.6.2016 se naše žákyně Pavla Razimová, Kateřina Vázlerová a Veronika Vávrů zúčastnily soutěže Junior Jogging v Třebíči.

detaily...

Velký úspěch při Gastro-štafetě 2016

Úkolem soutěžícího družstva v Gastro štafetě je, v co nejkratším časovém limitu zdolat štafetovým způsobem překážkovou dráhu a prostřít stůl pro čtyři hosty.

detaily...

arrow_forwardDalší stránky v nabídce škola