Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená, Uchazeč má právo se vzdát práva na přijetí ke vzdělávání podáním řediteli školy do 26. 6. 2024. Mgr. Radek Hillay ředitel školy                             ...

detaily...

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 - 2. kolo

INFORMACE K 2. KOLU PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2024/2025 stanovuje školský zákon a vyhláška č. 422/2023 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Další informace a tiskopisy najdete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore...

detaily...

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 1. kolo

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená, Uchazeč má právo se vzdát práva na přijetí ke vzdělávání podáním řediteli školy do 17. 5. 2024. Mgr. Radek Hillay                                 ...

detaily...

arrow_forwardDalší stránky v nabídce uchazeč