Granty, projekty

Naše škola se aktivně zapojuje do různých projektů s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání a zlepšit podmínky pro výuku i odborný výcvik.

EDUgrant Termokamery do výuky

Závádíme moderní techniku do výuky

detaily...

Šablony pro SŠ a VOŠ I operačního programu Jan Amos Komenský

Od 1. 02. 2023 – 31. 01. 2025 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0003452 s názvem „SOU Dačice III", který je spolufinancován Evropskou unií.

detaily...

Projekt: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014033 Vozidla pro výcvik v řízení motorových vozidel

Ve spolupráci s MAS Česká Kanada se naše škola zapojila do projektu finanacovaného z IROP

detaily...

Projekt: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012564 Modernizace prostor a vybavení SOU zemědělského a služeb Dačice

V e spolupráci s MAS Česká Kanada se naše škola zapojila do projektu finanacovaného z IROP

detaily...

Šablony II pro SŠ a DM 2019-2021

Projekt SOU Dačice II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013702,

detaily...

Jihočeský kraj podporuje školy

V rámci dotačních programů Jihočeského kraje jsme získali podporu v oblasti sportu, zájmové činnosti, propagace technických oborů a podpory žáků učebního oboru zedník.

detaily...

Nové strojní a mechanizační vybavení pro odborný výcvik a počítačové vybavení pro jazykové a přírodovědné vzdělávání

Název projektu: "Nové strojní a mechanizační vybavení pro odborný výcvik a počítačové vybavení pro jazykové a přírodovědné vzdělávání" reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001958

detaily...

Propagace technického vzdělávání

Jihočeský kraj podporuje technické vzdělávání

detaily...

Dovybavení elektrotechnického kroužku

Již druhým rokem pracuje při DM elektrotechnický kroužek, který je organizován na podnět žáků školy.

detaily...

Jihočeský kraj podpořil opravu zázemí tělocvičny

Jihočeský kraj podpořil opravu sociálního zařízení tělocvičny SOUZaS.

detaily...

Šablony pro SŠ 2017-2019

Projekt reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007153 s názvem " SOU Dačice".

detaily...

Modernizace vybavení dílen praktického vyučování SOUZaS Dačice

„Modernizace vybavení dílen praktického vyučování SOUZaS Dačice“ - takový je název projektu, který Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice realizuje za pomocí prostředků evropských fondů.

detaily...

34. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad - Modernizace vybavení dílen praktického vyučování SOUZaS Dačice

Základní parametry a partneři projektu „Modernizace vybavení dílen praktického vyučování SOUZaS Dačice“.

detaily...

arrow_forwardDalší stránky v nabídce škola