Informace k zahájení školního roku 2021/2022 a preventivnímu testování

2. a 3. ročníky zahájí školní rok v 8,15 ve škole na Jemnické ulici po jednotlivých třídách.

Pro 1. ročníky pak bude zahájení v 9,00 v kulturním domě Beseda Dačice na Palackého náměstí. Poté se přesunou do školy na Jemnické ulici.

Prevetivní testování všech žáků proběhne ihned po příchodu do školy prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které si žák provede sám testem, který mu poskytne škola, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zravotnictví ČR Č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN ze dne 20. srpna 2021 (ke stažení zde).

Žádáme žáky, kteří byli očkováni, prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 nebo asolvovali test (podrobnosti v čl. II MO viz výše), aby toto potvrzení přinesli v den nástupu do školy.

Ve společných prostorách školy je nařízeno nosit respirátor s filtrační účinností alespoň 94 %. Nezapomenout vzít s sebou!!!