Výsledky přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 23. 6. 2020 s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.