Pedagogický sbor

Aktuální personální složení pedagogického sboru našeho učiliště.

jméno telefon mobil e-mail

Ředitel školy

Mgr. Radek HILLAY 384420453 607843092 reditel@souz-dacice.cz

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování

Mgr. Drahoslava ŠTEFLOVÁ 384420452 774100518 skola@souz-dacice.cz

Zástupce ředitele pro odborný výcvik

Mgr. Jiří DOLEŽAL 384420451 737283724 zrpv@souz-dacice.cz

Výchovný poradce

Ing. Veronika Ošmerová 384420452   veronika.osmerova@souz-dacice.cz

Učitelé teoretického vyučování

Ing. Věra ČECHOVÁ 384420452    
Ing. Josef DOLEŽAL      
Ing. Josef FIC      
Mgr. Jana KRÁLOVÁ      
Mgr. Luboš KULÍK      
Zdeněk MANDÁT      
Ing, František NOVÁK      
IIng. Veronika OŠMEROVÁ      
Ing. Kateřina PROKOPIOVÁ      
Mgr. Renata MUTLOVÁ      
Mgr. Andrea STEHLÍKOVÁ      
Bc. Antonín ŠÁLEK      
Ing. Hana ŠIMÁNKOVÁ      
Mgr. Eva VEJVODOVÁ      
       

Učitelé odborného výcviku

Bc. Václav VYHNÁLEK 384420451 774100519 vedoucí učitel OV tech. oborů
Mgr. Romana TOČÍKOVÁ   774100520 vedoucí učitel gastro oborů
Jan AUGSTEN      
Jiří BAUER      
Jan JAKUBEC      
Jaroslav KALVODA      
Edita KARKOŠKOVÁ      
Ing. Jiří KOLAŘÍK      
Mgr. Hana KOLUMBERSKÁ      
Milena KOŠŤÁLOVÁ      
Dušan LOVĚTÍNSKÝ      
Radmila MALÁ      
Vladimíra MARKOVÁ      
Bc. Pavel MATĚJKA      
PeaDr. Ladislav MÁTL      
Miroslav NOVÁČEK      
Miroslav NOVÁK      
Richard ŠPIČKA      
Bc. Bohumír ŠTANCL      
Pavel URBANEC      

 

 

 

 

arrow_forwardDalší stránky v nabídce rodič