Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Zápisový lístek je nutné odevzdat do 15. 7. 2020