Stanovení opravných zkoušek za 2. pololetí školního roku 2019/2020 a opravných termínů závěrečných zkoušek

Ředitel školy stanovil termíny pro opravné zkoušky a opravné závěrečné zkoušky.

Opravné zkoušky za druhé pololetí školního roku 2019/2020 se uskuteční ve dnech:

26. 8. a 27. 8. 2020 vždy od 8,00 ve škole v Jemnické ulici.

Opravné závěrečné zkoušky se uskuteční v těchto termínech:

1. termín

2. termín

Písemná zkouška

  8. 9. 2020

Písemná zkouška

  8. 12. 2020

Praktická zkouška

  9. 9. 2020

10. 9. 2020

Praktická zkouška

  9. 12. 2020

10. 12. 2020

Ústní zkouška

17. 9. 2020

Ústní zkouška

17. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchazeč, který bude konat zkoušky v náhradním nebo opravném termínu je povinen písemně oznámit řediteli školy, nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky, ve kterém termínu chce konat závěrečné zkoušky.