Sdělení ředitele školy

Od 11.5.2020 naše škola umožní konzultace k závěrečným zkouškám (ZZ) dle pokynu MŠMT ČR.

Pokyny pro  přípravu žáků 3. ročníku na závěrečné zkoušky.

Prostudovat a řídit se pokynem MŠMT ke stažení zde - pokyn MŠMT

Vytisknout čestné prohlášní, zletilý žák vyplní a podepíše sám, u nezletilého podepíše zákonný zastupce. Bez podepsaného čestného prohlášení nebude žák vpuštěn do školy !!! (Je možné čestné prohlášení ve stejném znění, napsat rukou).

Začátek v pondělí 11. 5. 2020 v 8.15 ve škole na Jemnické ulici.

Co je nutné mít s sebou a co dodržovat:

podepsané čestné prohlášení

na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky

chodit do školy průběžně jak budete postupně příjíždět, neshromažďovat se před školou

dodržovat odstupy 2 metry

velkou svačinu

Ubytování a stravování:

ubytování na DM je možné za dodržení podmínek vydaných MŠMT ke stažení zde pokyn pro DM

nutnost mít více roušek s sebou, na DM  možnost vyvaření a vyžehlení

při nástupu odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášní, stejné jako výše uvedené

od 12. 5. 2020 vaříme pro žáky 3. ročníků obědy, výdej pouze na nám, Republiky 86

vstup do budov na nám. Republiky pouze hlavním vchodem !!!